Πρόσβαση Λογαριασμού Email

Πρόσβαση στον Λογαριασμό Email από iPhone

Για να συνδέσετε το λογαριασμό σας στο iPhone:

 1. Settings > Mail, Contact, Calendars και επιλογή Add Account 2. Στη λίστα των παρόχων, επιλέξτε Other. Στη συνέχεια προχωρήστε με Add Mail Account. 3. Στην οθόνη New Account συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
  > Ονομα: Ορίστε το όνομα που θα εμφανίζεται στα emails σας.
  > Email: Ορίστε τη πλήρη διεύθυνση του email σας. Για παράδειγμα: account@domain.gr
  > Password: Ορίστε τον κωδικό για τη σύνδεση στο λογαριασμό σας.
  > Description: Ορίστε τη περιγραφή για τον λογαριασμό σας (προαιρετικό). 4. Προχωρήστε με "Next". Στην αρχή της οθόνης επιλέξτε IMAP (αν επιθυμείτε να διατηρείτε
  αντίγραφα των μηνυμάτων από τον Server), εναλλακτικά POP. Επειτα, ορίστε τις πληροφορίες
  από τα incoming / outgoing mail servers. Και για τις 2 περιπτώσεις, πρέπει να ορίσετε ως εξής:
  > Host Name: Το domain σας. Για παράδειγμα: domain.gr
  > User Name: Το όνομα του λογαριασμού email σας. Για παράδειγμα: mail@domain.gr
  > Password: Ο κωδικός για τη σύνδεση στο λογαριασμό σας. 5. Αφού ολοκληρώσατε με τη διαμόρφωση του email σας, επιλέξτε "Save" για να προχωρήσετε. Η
  σύνδεση με το συγκεκριμένο server θα επαληθευτεί. Αν η σύνδεση επικυρωθεί, τότε θα δείτε στην
  οθόνη σας ότι μπορείτε να συγχρονίσετε πλέον το email με τη συσκευή σας. 6. Οταν όλες οι πληροφορίες καθοριστούν, μεταβείτε σε αποθήκευση ώστε να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία.
  Στη συνέχεια το iPhone σας θα επαληθεύσει τον λογαριασμό, όπου κατά την ολοκλήρωση θα μεταβείτε
  στη διαχείριση του Email. Το email σας πλέον θα βρίσκεται στη λίστα των ενεργών λογαριασμών.

  Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε δυσκολία με το συγχρονισμό των μηνυμάτων σας, μπορείτε χειροκίνητα
  να διαμορφώσετε τους φακέλους της αλληλογραφίας. Για να κάνετε αυτή την ενέργεια, πρέπει να επιλέξετε
  τον καινούριο λογαριασμό που δημιουργήσατε και να μεταβείτε στην ενότητα Advanced. Στη συνέχεια μπορείτε
  να επιλέξετε mailbox (Drafts, Sent, Deleted, Archive) και να επιλέξετε τον αντίστοιχο φάκελο στον server. Με
  αυτόν τον τρόπο, οι φάκελοι θα συγχρονιστούν χωρίς περιορισμό.


1 Αστέρι                             2 Αστέρια                              3 Αστέρια                             4 Αστέρια                             5 Αστέρια
Σχόλια