Δημιουργία σελίδας - Οροι & Προϋποθέσεις

Τι είναι οι Όροι και οι Προϋποθέσεις;

Εάν έχετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και εμπορεύεστε αγαθά ή / και υπηρεσίες, είναι σημαντικό να έχετε ένα προσβάσιμο και σαφές σύνολο όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπό σας, με τους οποίους θα συμμορφώνονται οι καταναλωτές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σας είναι μια μορφή νομικής συμφωνίας και θα καθορίζουν ρητά τους κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ της επιχείρησης σας και των επισκεπτών / πελατών του ιστότοπού σας και θα πρέπει να ακολουθούνται από όσους επισκέπτονται τον ιστότοπό σας ή να αγοράζουν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες σας.


Γιατί χρειάζεστε όρους και προϋποθέσεις σε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου;

Η κατοχύρωση ενός συνόλου όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου σας θα χρησιμεύσει ως προστασία στην επιχείρησή σας και ίσως βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων, εάν προκύψουν π.χ. αποποίηση ευθύνης σε περίπτωση αποτυχίας αγοράς ενός προϊόντος που αγοράστηκε από τον ιστότοπό σας, επομένως είναι προς όφελός σας το να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης. Είναι μια ευκαιρία να ορίσετε σημαντικές πτυχές που θα βοηθήσουν στην προστασία της επιχείρησής σας, όπως η αποκάλυψη διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες με τον πελάτη σας, προσδιορίζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσής του, διευκρινίζοντας τη διαδικασία αγοράς, των εμπορικών σημάτων / πνευματικής ιδιοκτησίας (IP), κτλ. Επιπλέον, έχοντας μια καλά δομημένη σελίδα όρων και προϋποθέσεων στον ιστότοπό σας, μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την αίσθηση εμπιστοσύνης προς τους πελάτες σας.


Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι Όροι και Προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου;

Τα παρακάτω είναι τυπικοί τομείς που ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να συμπεριλαμβάνει στους όρους και τις προϋποθέσεις του.

  • Η αποποίηση ευθύνης θα καθορίζει τη ζημία κατά ένα μέρος, π.χ. ο ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρονικού καταστήματος, θα υποχρεωθεί να παρέχει εγγύηση στον πελάτη, σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος και πρέπει να αναλαμβάνει το επίπεδο της ευθύνης που αντιστοιχεί. Θα διευκρινίσει επίσης τι δεν θα φέρει εις πέρας ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου σε περίπτωση απώλειας, ευθύνης, ζημίας (άμεσης, έμμεσης ή επακόλουθης), βλαβών ή εξόδων οποιασδήποτε φύσης μπορεί να υποστεί ο πελάτης.

  • Πνευματική ιδιοκτησία / Εμπορικά σήματα - Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου είναι συχνά πιο ευάλωτες σε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε πρόκειται για τις εικόνες, το σχεδιασμό, το περιεχόμενο, τα λογότυπα, τις περιγραφές προϊόντων ή τη γενική εμφάνιση και τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας σας. Τα ρήτρα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα δεν θα χρησιμοποιούνται με κανέναν τρόπο και να δηλώνεται με σαφήνεια ότι κανένα στοιχείο που περιέχεται στο δικτυακό ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή του δικαιώματος χρήσης κάποιου εμπορικού σήματος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

  • Οι όροι πληρωμής θα πρέπει να καθορίζουν τον τρόπο πληρωμής για την αγορά προϊόντων ή / και υπηρεσιών από τον ιστότοπό σας. Τις περισσότερες φορές, η πλήρης πληρωμή απαιτείται όταν μια παραγγελία γίνεται από έναν πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι ως κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου δεν χρειάζεται να παρέχετε κανένα εμπόρευμα μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής. Ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να ορίσουν ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή, δεν θα αποσταλούν παραγγελίες. Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν είναι αποδεδειγμένη, ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου έχει το δικαίωμα να ακυρώσει πλήρως την παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί λειτουργούν ως περαιτέρω προστασία της επιχείρησης.

  • Η Προστασία Δεδομένων θα πρέπει να αποκαλύπτει πώς θα χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και προστατεύονται τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη.

  • Οι όροι παράδοσης θα πρέπει να καλύπτουν τόσο την αποστολή όσο και την παράδοση και συνήθως περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης και τον τρόπο υπολογισμού των τελών αποστολής, αλλά επίσης (όπου εμπλέκονται οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων) ότι δεν είναι εγγυημένη η ποιότητα της παράδοσης.

  • Οι πληροφορίες για το προϊόν και οι εγγυήσεις πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια όρους σχετικά με τον τρόπο αγοράς των προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν περιορισμοί π.χ. της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών με ημερομηνία λήξης και το τι συμβαίνει σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί ή να παραληφθεί. Ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα θα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση ως μέρος των όρων και των όρων τους, ενώ άλλοι θα έχουν ξεχωριστή πολιτική εγγύησης.

  • Δικαίωμα ακύρωσης - Αυτή η πληροφορία πρέπει να καθορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του, τη διαδικασία στην οποία πρέπει να ακολουθήσει για την ακύρωση της παραγγελίας , π.χ. τα εμπορεύματα πρέπει να παραμένουν αχρησιμοποίητα και να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία.

  • Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι παρέχονται συχνά σε ιστότοπους για διευκόλυνση του χρήστη, αλλά θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός δηλώνοντας ότι οι σύνδεσμοι και το σχετικό περιεχόμενο βρίσκονται εκτός του ελέγχου του κατόχου του καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου και η χρήση πρέπει να γίνεται με δική του ευθύνη.

  • Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας καθορίζουν απλώς τους όρους πρόσβασης σε έναν ιστότοπο και ισχύουν για κάθε επισκέπτη. Οι όροι χρήσης συνήθως καλύπτουν στοιχεία όπως η ιδιωτικότητα και περιορισμοί χρήσης του ιστότοπου.


Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι ο σκοπός των Όρων και Προϋποθέσεων ηλεκτρονικού εμπορίου είναι να προστατεύσει την επιχείρησή σας καθώς και τους πελάτες σας και δεν πρέπει να παραβλεφθεί. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σας θα πρέπει να βρίσκονται σε προσβάσιμο μέρος στον ιστότοπό σας (σε πολλές τοποθεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου που θα βρείτε συνήθως στο κάτω μέρος του υποσέλιδο) και να γράφονται με σαφή και συνοπτικό τρόπο.


1 Αστέρι                             2 Αστέρια                              3 Αστέρια                             4 Αστέρια                             5 Αστέρια
Σχόλια